BEVEREN. Door het winterweer werden de werken aan de N70 tussen Essendreef en Carrefour uitgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft medegedeeld dat de voorbereidende werken op 1 maart zullen starten. 

Op 1 en 2 maart staan herstellingswerken langs de kant van de even huisnummers aan de Vesten op het programma. Die dagen kan het verkeer van en naar Beveren nog normaal verlopen. Vanaf 3 maart kan enkel nog het verkeer in de richting van Beveren via de N70 rijden. Het verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding vanaf de Kasteeldreef via Halfdreef, Leurshoek, Koolputstraat en N450. Ook de aangekondigde verkeersmaatregelen in de omliggende straten zullen dus ook op 3 maart in voege gaan. (mb)