REGIO. De Wase gemeenten betuigen hun medeleven aan de slachtoffers van de waterramp in het oostelijke deel van het land. Op sociale media duiken berichten op van mensen die iets willen doen om de slachtoffers van de overstromingsramp te helpen.  

De burgemeesters van de Wase gemeenten roepen op om niet ondoordacht te werk te gaan en raden af om op eigen initiatief ter plaatse te gaan. De Wase gemeentebesturen werken aan een gezamenlijk actieplan om in samenspraak met de bevoegde overheden te helpen. Van zodra dit op punt staat, zal dit verder bekend gemaakt worden. "We raden ten stelligste af om op eigen initiatief, hoe goed bedoeld ook, naar het getroffen gebied te gaan en zo de hulpverlening ter plaatse te storen. De wegen die berijdbaar zijn moeten vrijgehouden worden voor de hulpverlening. De hulpacties zijn er nog steeds volop aan de gang. Als het water zakt, zal het eerst zaak zijn om al het puin te ruimen.  We bekijken samen met de Wase burgemeesters op welke manier we, in samenspraak met de bevoegde overheden, een gecoördineerde en gemeenschappelijke hulpactie op touw kunnen zetten. We wachten nog op richtlijnen van de gouverneur en van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Het is belangrijk om eerst goed in kaart te brengen wat de concrete noden van de lokale bevolking zijn om daar optimaal op in te spelen.", zegt de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver. 

Vanuit de Hulpverleningszone Waasland zijn al twee bootteams ter plaatse en helpen om mensen te evacueren. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas stelt ook zandzakjes ter beschikking. (mb)