BEVEREN/SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE. De Wase gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene sluiten hun grenzen met Nederland af. Dat gebeurt na een beslissing van de gouverneur, politiezone en  gemeentebesturen. Op die manier is grensverkeer gemakkelijker te controleren nadat ons land niet-essentiële reizen naar het buitenland verbood. 

In Beveren zijn alle grensovergangen gesloten, met uitzondering van de grensovergang naar Nieuw-Namen aan de Kouterstraat-Hulsterloostraat. Er is politiecontrole. Ook de Muggenhoek is open maar enkel voor landbouwverkeer. 

Op het grondgebied van Sint-Gillis-Waas zijn enkel de grensovergangen aan Klingedorp en Kouterstraat open. De grensovergang aan de Polderstraat is enkel open voor landbouwverkeer. 

vignet

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen moeten bij het oversteken van de grens een vignet kunnen voorleggen. Dat vignet is beschikbaar op de website van hun gemeente of van het Nationaal Crisiscentrum. Op de keerzijde van dit vignet komt een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.

Wie een hulpbehoevend familielid heeft over de grens, kan hem/haar ophalen of bezoeken. Hiervoor moet een verklaring op eer ingevuld worden. Ook wie over de grens moet om een dier te verzorgen, vult hiervoor een verklaring op eer in. Dit certificaat toont de noodzaak aan om de grens te passeren. Deze verklaring is terug te vinden op de gemeentelijke website.

verbod op niet-essentiële reizen

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. De Belgische autoriteiten controleren actief op naleving van het verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit. Het goederen- en dienstenverkeer kan wel nog gewoon de grens over. (mb)