SINT-NIKLAAS. Door het wegvallen van subsidies kwam het voortbestaan van VoedSaam in het gedrang. Omdat het wegvallen van de vzw een financiële aderlating zou betekenen voor Wase hulporganisaties heeft Interwaas beslist om de werking van de vzw VoedSaam te garanderen tot en met 2025. 

VZW VoedSaam is een sociaal distributieplatform dat voornamelijk voedseloverschotten en goederen levert aan 14 organisaties die op hun beurt ruim 6.600 personen in armoede rechtstreeks ondersteunen. VoedSaam wordt gedragen door twee professionele krachten en een grote groep vrijwilligers. In 2021 haalde VoedSaam 283 ton voedingsmiddelen op met een totale winkelwaarde van 637.000 euro.

De vzw VoedSaam is ontstaan vanuit Interwaas, in samenwerking met Den Azalee. (mb)