SINT-NIKLAAS. De voorbereidende nutswerken in aanloop naar de vernieuwing van de Grote markt starten op maandag 26 september. De werken zijn opgedeeld in verschillende fasen en zones. Eerst komt de zone Houtbriel aan de beurt, gevolgd door de zone Kokkelbeekstraat. De werken moeten klaar zijn tegen mei/juni 2023, waarna de uitvoeringswerken zullen starten. 

Tijdens de werken is doorgaand verkeer in de werfzone niet mogelijk maar blijven de straten wel bereikbaar voor leveranciers en inwoners. Dynamische signalisatieborden zullen het verkeer in goede banen leiden. De parking onder de Grote Markt blijft tijdens de volledige duur van de nutswerken bereikbaar.

Wie alle updates over de verkeerssituatie tijdens de werken via mail wil ontvangen, kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief verkeersinfo via sint-niklaas.be/verkeersinfo. Handelaars en horeca-uitbaters kunnen zich inschrijven op een aparte nieuwsbrief, via ondernemeninsintniklaas.be. (mb)