SINT-NIKLAAS.  UNIZO reageert tevreden op de maatregelen die het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft genomen om ondernemers te ondersteunen. Zo lanceerde de stad het platform 'ikkoopinsintniklaas.be' dat een overzicht geeft van initiatieven van lokale ondernemers. 

Verder zullen de ondernemers de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting van het aanslagjaar 2020 zes maanden later krijgen dan normaal. Dit wil zeggen dat ze deze pas in maart 2021 zullen ontvangen. Op deze manier wil de stad alle ondernemingen op een eenvoudige manier uitstel van betaling geven. Ook huur- en standgelden en bepaalde belastingen worden herbekeken om ondernemers meer financiële ademruimte te geven.  

UNIZO-directeur Jos Vermeiren is tevreden met de snelle oprichting van een taskforce ter ondersteuning van ondernemers. UNIZO hoopt dat andere steden en gemeenten het voorbeeld van Sint-Niklaas volgen en ondernemersbelastingen tijdens de crisis te schrappen, investeringen niet on hold te zetten, facturen tijdig te betalen, maatregelen nemen om ondernemers te ondersteunen en lokaal te kopen. De ondernemers zelf hopen dat de bevolking lokaal koopt en ook na de coronacrisis lokaal blijft kopen. 

Glenn Nicque, samen met zijn echtgenoot Stefan Poppe zaakvoerder van 37 kapsalons van Dirk De Witte kappers en Massimodo, en voorzitter van UNIZO Sint-Niklaas: "We blijven de situatie op de voet volgen en zullen waar nodig nog bijsturingen vragen om de economie intact te houden. In moeilijke tijden als deze kunnen we als ondernemers, werkgevers en de stad het verschil maken door goed met elkaar samen te werken. En de inwoners van Sint-Niklaas kunnen de ondernemers het best steunen in deze moeilijke tijden door massaal lokaal te kopen. Tijdens de verplichte sluiting zien we al heel wat mooie initiatieven ontstaan, maar ook na de lockdown rekenen we op hen!" (mb)