REGIO. De Provincie Oost-Vlaanderen trekt ruim 316 302 euro uit voor zes vernieuwende woonprojecten in Oost-Vlaanderen. Daarvan is er reeds eentje actief in Sint-Niklaas. Het project RenoSeec van KU Leuven wil één- en meergezinswoningen gemeenschappelijk en betaalbaar renoveren zodat de woningen een sociale, ecologische en economische meerwaarde creëren. Deze manier van renoveren zorgt ervoor dat de renovatie voor de eigenaars zorgeloos verloopt. Het project loopt al 2 jaar in Sint-Niklaas. Tijdens het eerste jaar bereidde men de concrete uitrol van het project voor. Tijdens het tweede jaar startte de concrete aanpak en bereidde men ook de uitrol naar andere gemeenten voor. Het project krijgt van de provincie 100 000 euro. Het geld gaat naar coördinatiekosten.

"We stimuleren de opstart van 4 nieuwe projecten en de verlenging van 2 lopende dossiers. De projecten zoeken nieuwe oplossingen voor problemen en knelpunten op de woonmarkt. De projecthouders delen ook hun ervaringen en opgedane expertise met geïnteresseerden uit de sector.", aldus Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Wonen. (mb)