OOST-VLAANDEREN. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 5,4 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen. Het geld naar 22 scholenbouwprojecten in de provincie, waarvan twee in onze regio. De Broederscholen Hiëronymus zien hun subsidie verhoogd met € 40.866,03 voor een nieuwbouw en verbouwingswerken. 

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs, zijnde het gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs, kunnen voor bouw- of verbouwingswerken financiële steun van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) krijgen. Deze regeerperiode trekt Vlaanderen een half miljard euro extra uit voor scholenbouw. Daardoor zal de investeringsteller voor schoolinfrastructuur in totaal op 3 miljard euro staan. De investering moet de grootste noden binnen het Nederlandstalig onderwijs lenigen, met focus op het secundair onderwijs. (mb)