SINT-NIKLAAS. De Wase Werkplaats is een van de projecten die subsidies krijgen van de provincie Oost-Vlaanderen voor projecten die in 2020 worden uitgevoerd. De Wase Werkplaats krijgt de subsidies voor het uitbreiden van het dienstaanbod door een samenwerking op te zetten met vier brouwerijen. Door die samenwerking worden er extra tewerkstellingsmogelijkheden voor de maatwerkers gecreëerd en wordt de samenwerking met het reguliere circuit geïntensifieerd.

"We nemen graag de brugfunctie op tussen de reguliere en sociale economie. We geloven dat de samenwerking tussen ondernemingen uit de reguliere en sociale economie een win-win betekent voor iedereen. De goedgekeurde projecten zijn hiervan een mooi voorbeeld.", zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie. 

In het voorjaar van 2022 komt er een nieuwe oproep. Dan kunnen maatwerkbedrijven of reguliere ondernemers met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering ook een subsidie ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de provincie.  (mb)