SINT-NIKLAAS. Afvalintercommunale MIWA lanceert een groepsaankoop voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie of vloerbedekking. De groepsaankoop is gericht op particuliere eigenaars van een woning of appartement in het MIWA-werkingsgebied. De groepsaankoop houdt in dat een asbestdeskundige langskomt om te checken of er asbest aanwezig is en als dat het geval is, komt een gespecialiseerd bedrijf de asbesthoudende materialen verwijderen. 

MIWA en OVAM subsidiëren de helft van de kosten, btw niet meegerekend, met een maximum van 8000 euro voor per wooneenheid voor vloerbedekking, 8000 euro per stookinstallatie of 12000 euro voor een appartement voor leidingisolatie. 

Meer informatie is te vinden op miwa.be/asbest. (mb)