DOEL/BRUSSEL.  De Vlaamse overheid heeft de studiebureaus OMGEVING en RE-ST opdracht gegeven om een toekomstperspectief voor Doel en omgeving te ontwikkelen. Dat zal in twee fasen gebeuren.  Eerst zullen de bureaus aan de hand van scenario’s de mogelijkheden onderzoeken. Daar zal een voorkeursscenario uit volgen dat uitgewerkt zal worden tot een toekomstperspectief op korte en lange termijn, met een visie en een actieprogramma. Het onderzoek zal in nauw overleg met de gemeente Beveren, actiegroepen, academici en de havenwereld lopen. Het toekomstperspectief moet volgens de huidige timing tegen midden 2021 klaar zijn.

De beslissing om de mogelijkheden voor Doel te onderzoeken, komt er nadat de Vlaamse Regering op 17 mei een ontwerp van voorkeursbesluit had vastgesteld voor extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Na de verwerking van de resultaten van het openbaar onderzoek daarover, stelde de regering het voorkeursbesluit vast op 20 december 2019. Als gevolg van die beslissingen is het duidelijk dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containergetijdendok.  (mb)