STEKENE.  Het gemeentebestuur sloot met jeugdhuis De Cramme een nieuw convenant en een nieuwe concessieovereenkomst af. Het nieuwe convenant vervangt het huidige subsidiereglement en beschrijft verder dat het jeugdhuis jaarlijks een jaaractieplan moet opstellen met daarin de doelstellingen voor het komende jaar. Aan de hand daarvan zal De Cramme jaarlijks een vast subsidiebedrag krijgen. 

"Het werken met zo’n convenant, versterkt de samenwerking tussen jeugdhuis De Cramme en het gemeentebestuur. Door een intense samenwerking wordt de vinger aan de pols gehouden bij onze Stekense jeugd én kunnen we als bestuur het jeugdhuis goed opvolgen en zo goed mogelijk ondersteuning bieden", zegt schepen van Jeugd Gunter Van Campenhout. "Dankzij deze positieve samenwerking tussen de gemeente en ons jeugdhuis zetten we een eerste stap naar een geprofessionaliseerd jeugdhuis waar we jongeren maximaal kansen aan kunnen bieden om zichzelf te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen", zegt Bert Van Gaever, voorzitter jeugdhuis De Cramme.

De vernieuwde huurovereenkomst is afgesloten voor een periode van 9 jaar en legt het gebruik vast van een deel van het vrijetijdscomplex in de Nieuwstraat. Het gaat over een ruimte van bijna 200 vierkante meter waarvoor het jeugdhuis 200 euro per maand zal betalen. Met die verminderde huurprijs wil de gemeente het jeugdhuis meer ademruimte geven na de coronaperiode. (mb)