SINT-NIKLAAS. De stedelijke basisscholen van Sint-Niklaas starten op maandag 20 april om 8.30 uur opnieuw de lessen. Als de schoolgebouwen door de coronamaatregelen dicht moeten blijven, zullen de lessen hervat worden in de beveiligde online omgeving van Google Classroom.

Er is gekozen om deze digitale lessen op te bouwen. Zo wordt er op maandag 20 april gestart met een uurtje wiskunde en oefeningen. Vanaf de tweede week komt er een les Nederlands bij. Vanaf de derde week voorziet het lesrooster een les wiskunde, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie. Bij het begin van de lessen krijgen de leerlingen een instructiefilmpje en kunnen de kinderen aan de slag met oefeningen. Wie vragen heeft, kan daarvoor op vaste tijdstippen terecht bij de klastitularis.

Voor de start van de paasvakantie werden alle ouders reeds geïnformeerd over de internetklassen en konden ze boekpakketten voor hun kinderen afhalen. Tegelijk werd nagegaan of ze over de juiste software en accounts beschikten om de digitale lessen te kunnen volgen. Kinderen die thuis geen laptop hebben, konden er van de school eentje lenen. Ook een internetverbinding werd voor alle gezinnen gegarandeerd.

De Droomballon en Gavertje Vier houden ook na de paasvakantie hun corona-website actief, waarop al sinds de sluiting van de scholen voor de leerlingen heel wat niet-verplichte taken werden gelanceerd. Op die site kunnen de leerlingen lessen vinden over sociale vaardigheden, muzische vorming, beweging, rust,… Voor de kleuters komt er ook een duidelijk patroon op de website. Zo zullen de liedjes en niet-verplichte oefeningen per leeftijd aangeboden worden. In de derde digitale kleuterklas wordt ook een laagdrempelig lesje rond taal en wiskunde aangeboden. (mb)