BEVEREN. Vandaag start de aanleg van een bufferbekken op gronden achter het Pareinpark, tussen fietspad Meersen en de provinciale waterloop. Het bekken vorm een onderdeel van het gescheiden rioleringsstelsel en zal overtollig water opvangen bij hevige of langdurige regenval. 

De werken zullen ongeveer 10 weken duren. In de eerste twee weken zijn ontbossingswerken gepland, daarna volgt het grondwerk. De bestaande gracht tussen de N70 en het bufferbekken onderhouden en deels ingebuisd worden. Tijdens deze werken is er nog geen hinder op de N70. Het fietspad Meersen blijft toegankelijk tijdens de werken maar fietser zullen plaatselijk wel hinder ondervinden. Fietsers passen ter hoogte van de werfzone best hun snelheid aan. 

Van 26 oktober tot 6 november zal overtollige grond uit het bufferbekken worden afgevoerd. Omdat het dan een af- en aanrijden van grondtransporten zulle fietsers tijdelijk moeten omrijden langs de Hertogin Margarethalaan en de Pareinlaan. (mb)