SINT-NIKLAAS. De stad Sint-Niklaas ontvangt gedurende vijf jaar een jaarlijkse subsidie van 75 000 Euro van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het uitbouwen van de circulaire en sociale economie. De stad gaat het geld gebruiken om een manager aan te stellen die de omvorming van de oude industriesite van Nobels - Peelman in de Heistraat naar een site van circulaire en sociale economie zal begeleiden. Circulaire economie is een systeem dat duurzaam omgaat met grondstoffen, materialen en hulpbronnen.

Op de site zijn onder meer maatwerkbedrijf Den Azalee, het opleidings- en oriëntatiecentrum van de stad en het OCMW en enkele kleinere lokale bedrijven reeds actief. Naast de economische invulling van de site wil de stad met deze ‘verweven werklocatie’ ook een mooi evenwicht creëren tussen werken en wonen. Op die manier wil de stad een antwoord bieden op de vragen van de buurt naar meer speelgroen en speelprikkels. (mb)