SINT-NIKLAAS. De Grote Markt van Sint-Niklaas is met haar 32.000 m² het grootste marktplein van ons land. Het is ook een hitte-eiland in de stad waar het tot 8°C warmer kan zijn dan elders in de stad. De oorzaak is terug te vinden in de verharding van de markt. Samen met UGent en het Agentschap Binnenlands Bestuur houdt de stad een meetcampagne die loopt tot het najaar van 2025. Daarmee wil de stad het effect van de vernieuwing van de markt in kaart brengen. 

foto: Stad Sint-Niklaas

Met de vernieuwing van de markt zal er meer groen komen: zo komt er een centraal grasveld van 1.700 m², aan de randen wordt 4.300 m² aan groenzones voorzien en er worden 200 bomen aangeplant die voor schaduw moeten zorgen. Verder komt er een doorgedreven systeem van opvang, buffering en hergebruik van hemelwater. In de meetcampagne wordt voor elk project een voor- en nameting georganiseerd met vier weerstations om de impact van de herinrichting te bestuderen. De eerste nulmeting start nog deze maand. Na de vernieuwing van de markt volgt een volgende meeting in augustus 2025.  Ugent voert een gelijkaardig onderzoek in Genk, Roeselare en Mechelen. (mb)