SINT-NIKLAAS. De stad Sint-Niklaas is gestart met de online bevraging ‘En jouw kind?’ over het aanbod aan opvang en vrije tijdsactiviteiten in de stad. Zowel ouders als jongeren kunnen de enquête invullen. 

De bevraging moet de stad helpen om het aanbod en wensen beter op elkaar af te stemmen en kadert in het decreet rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dat decreet wil een antwoord bieden op enerzijds een overbevraagde kinderopvang en een leuke vrije tijd voor elk kind anderzijds. Tegen 1 januari 2026 moet elke gemeente of stad het decreet hebben geïmplementeerd. 

De enquête invullen kan via sint-niklaas.be/enjouwkind. (mb)