SINT-NIKLAAS. Met een verkeersveilige dag voor 350 kinderen lanceerden de stad Sint-Niklaas en sectorfederatie Embuild Oost-Vlaanderen vrijdag de campagne 'Kegel mij niet om!'. De actie voor meer verkeersveiligheid legt de focus op veilig laden en lossen.  

De sectorfederatie liet duizend verkeerskegels aanrukken om uit te delen aan haar leden. Elke aangesloten aannemers krijgt drie kegels. Een 50-tal aannemers haalden hun kegels op.  Er werd ook een korte video gemaakt met duidelijke instructies voor het plaatsen van kegels bij het laden en lossen. Deze video zal zowel door de stad als Embuild verspreid worden en ter beschikking worden gesteld aan de aannemers. "Bouw- en wegenwerken kunnen wel eens voor hinder en onveilige situaties zorgen. Zeker in schoolomgevingen kan dat zelfs een acuut gevaar opleveren. Even niet opletten, foute laad- en losprocedures, onvoldoende signalisatie of gevaarlijk parkeren: het verhoogt de kans op ongelukken met vaak ernstige gevolgen. Daarom wil de stad de boodschap rond veilig werftransport levendig houden, met vernieuwde aandacht voor de problematiek van het veilig laden en lossen, zowel naar aannemers als weggebruikers toe.", weet schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens. 

Naast het thema verkeersveiligheid maakte Embuild van de gelegenheid gebruik om ook het bouwberoep in de kijker te zetten. Het aantal leerlingen in het bouwonderwijs gaat al jaren in dalende lijn, terwijl de bouw meer dan ooit nood heeft aan geschoolde krachten. De vraag naar geschoold personeel blijft groot. "Op zo’n dag willen wij het bouwberoep en het imago van de bouwsector op een dynamische en interactieve manier onder de aandacht brengen bij jonge kinderen. Om alle toekomstige uitdagingen en doelstellingen op het vlak van energetische renovatie en het koolstofneutraal (ver)bouwen tegen 2050 te behalen, hebben we deze toekomstige generatie broodnodig.", aldus Karel Derde, voorzitter Embuild Oost-Vlaanderen. (mb, foto: Stad Sint-Niklaas)