SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft alle grote zomerevenementen geannuleerd. Concreet gaat het om Belsele kermis (10-16 juni), Openluchtfuif Nieuwkerken (26 juni), de Beachvolleyhappening (26-30 juni), het foodtruckfestival Kantien Royal (27-28 juni), Sint-Niklaas kermis (4-22 juli, met o.a. de Ketnet Zomertour op 4 juli), Parkies (dinsdag in juli en augustus), Sinnekloas Danst (woensdag in juli en augustus), Pleinconcerten (donderdag in juli en augustus), Sinaai kermis (11-13 juli), viering van de Vlaamse feestdag in Belsele, Nieuwkerken en Sinaai en Volkssportfeesten in Sinaai (21 en 22 augustus).  

Ook de Vredefeesten zullen dit jaar niet plaatsvinden omdat ze slechts enkele dagen na 31 augustus zouden plaatsvinden, de voorlopige einddatum die de Nationale Veiligheidsraad prikte voor het schrappen van massa-evenementen. De stad overlegt nog met de familie Sax en de Wase ballonpiloten of er een (kleinschaliger) alternatief kan worden gepland. 

Kleinere activiteiten en evenementen zijn alvast geannuleerd tot zondag 31 mei. Het gaat om evenementen die de stad zelf organiseert of die worden georganiseerd in gebouwen van de stad en op het openbaar domein. Het gaat onder meer om wijkkermis Duizend Appels (1-4 mei), Puivelde kermis (8-13 mei) en Buitengewoon op zondag 17 mei in de stadskern (Dag van het Park, Lentemarkt en Lekker Lokaal Markt). De donderdagse markt blijft opgeschort, in afwachting van nieuwe federale beslissingen voor de periode na 3 mei.  

Daarmee komt er voor de organisatoren duidelijkheid. Over kleinere zomerevenementen zal de stad haar beslissing afstemmen op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en op het overleg met de betrokken organisatoren.  

aangepast zomerprogramma 

Het stadsbestuur bekijkt of er een alternatief zomerprogramma met onder andere avondwandelingen en zoekwedstrijden kan georganiseerd worden.  (mb)