SINT-NIKLAAS. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft groen licht gegeven voor de restauratie van het herenhuis Janssens op de VTS-site in Sint-Niklaas. Voor de restauratie is een premie van 508.655,22 euro toegekend. Het herenhuis krijgt een herbestemming als meergezinswoning. Dat maakt deel uit van de herbestemming van de VTS-site tot een stedelijke woonwijk. In 2019 gaf de Vlaamse overheid een erfgoedpremie van bijna 1 miljoen euro voor de restauratie van het fabrieksgebouw, het scharniergebouw, het reftergebouw en de kapel op de site.

De schoolgebouwen staan sinds 2008 leeg. In 2017 heeft de muziekacademie op de site al enkele nieuwe muzieklokalen in gebruik genomen. Vijf bouwheren (de stad Sint-Niklaas, Interwaas, De Waasse Landmaatschappij, de SNMH en Mevaco) realiseren samen dit project. De VTS-site is sinds 2013 beschermd omwille van de hoge historische en sociaal-culturele waarde.

"De restauratie van het herenhuis Janssens op de VTS-site in Sint-Niklaas kan starten. Het monument is de poort naar de site en wordt het uithangbord ervan", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. "Onroerend erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij middelen uit het relanceplan kunnen de eigenaars van deze monumenten een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed te bewaren.". 

Vlaamse Veerkracht

Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet zijn steentje hiertoe bijdragen. "Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, te ondernemen, te bezoeken en te genieten.", aldus Vlaams minister Diependaele. (mb)