BEVEREN. De Vlaamse regering hervat de toekomststudie voor Doel. Die studie werd in juni 2020 geschorst nadat  aantal belanghebbenden tegen het voorkeursbesluit ‘ivm extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen’ naar de Raad van State gestapt waren.

Minister Matthias Diependaele laat weten dat voor de regering een toekomstperspectief voor Doel in overeenstemming moet zijn met het besluit om een nieuw containergetijdendok te realiseren en daarna uit te baten. Diependaele heeft de voorbije maand al informele gespreken gehad met een aantal actoren. Hij zijn daarbij verschillen maar ook een consensus over heel wat zaken. Zo ziet iedereen de erfgoedwaarden als een troef.  Het overleg wordt de komende maanden verder gezet. 

Minister Diependale wil ook de werkgroep Doel nieuw leven inblazen. Alle partijen die willen meewerken aan een toekomst van Doel zijn daarin vertegenwoordigd. "Ik begrijp dat het niet voor de hand ligt om de spreekwoordelijke draad zomaar weer op te nemen na een ruime periode zonder overleg", laat minister Diependaele weten. "Maar ik roep de betrokkenen op om het vernieuwde overleg alle kansen te geven. De gemeente Beveren, actiegroepen, bewoners, academici, organisaties uit de havenwereld en de Vlaamse overheid maken deel uit van de werkgroep Doel. Dankzij die diverse samenstelling kan de werkgroep adviseren vanuit alle invalshoeken. Daarna zal de Vlaamse Regering met kennis van alle standpunten een beslissing nemen over een toekomstperspectief. De regering neemt zich voor om dat nog voor het zomerreces rond te hebben."

Tot slot geeft de minister nog aan dat recente initiatieven vanuit de Vlaamse overheid alvast aantonen dat er bereidheid bestaat om Doel een toekomst te geven. De restauratiewerken aan de jachthaven zijn volop aan de gang. Daarnaast komt het schip Ortelius naar Doel, om er gerestaureerd te worden. "Als we tegen de zomer kunnen landen met een toekomstperspectief voor Doel, kunnen daar snel nog een aantal initiatieven bijkomen", besluit minister Diependaele.

Doel 2020

Actiegroep Doel 2020 juicht de nieuwe initiatieven om de impasse te doorbreken toe maar neemt verder een afwachtende houding aan. (mb)