SINT-NIKLAAS. De covid-pandemie duurt intussen bijna 2 jaar en dat kost ook de zorgsector handenvol geld. Dat is ook het geval voor AZ Nikolaas dat de kampen heeft met dalende inkomsten, terwijl de pandemie voor extra druk zorgt. Gelukkig ondersteunt de overheid de ziekenhuis tijdens de crisis. Die financiering is geregeld aan de hand van een Koninklijk Besluit voor ziekenhuizen. 

Zo heeft AZ Nikolaas tussen maart 2020 en eind september 2021 steun gekregen voor de meerkosten van de persoonlijke beschermingsmiddelen, de bijkomende uitrusting van de COVID-afdelingen, de infrastructuuraanpassingen en een forfaitaire financiering per opgenomen COVID-patiënt. Daarnaast heeft de overheid de financieringsbudgetten (voor het personeel) gegarandeerd voor het kalenderjaar 2020. "Deze maatregelen zorgen ervoor dat ondanks de belangrijke daling in inkomsten van de ziekenhuizen de continuïteit van de zorg gegarandeerd werd. De financiële tussenkomsten van de overheid dekt in belangrijke mate de daling van inkomsten, maar is anderzijds geen 100 % financiering van dit verlies.", zegt Natalie Nevelsteen van AZ Nikolaas. (mb)