SINT-GILLIS-WAAS. De voor- en naschoolse opvang voor leerlingen van basisscholen De Sterappel, Het Kompas en De Klimop worden momenteel georganiseerd in het Het Kuipertje aan sporthal De Gavers. In het kader van verstrengde coronamaatregelen stelt N-VA Sint-Gillis-Waas voor om voor- en naschoolse opvang op elke school apart te organiseren. Dat moet voorkomen dat bij één besmetting alle scholen in quarantaine worden geplaatst. Het voorstel werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Daar werd gezegd het voorstel te bekijken. 

"In onderwijs wordt opgeroepen om klasgroepen niet te mengen en leerlingen een vaste plaats te geven in de klas en in de jeugdbewegingen worden de groepjes tot 10 kinderen beperkt en dit in homogene bubbels. Dit gebeurt allemaal om te vermijden dat als het virus dan toch zijn weg vindt op één plek, niet direct alle scholen in quarantaine worden geplaatst zoals in Edegem gebeurde.  Het is dan niet logisch dat scholen, sportclubs, jeugdbewegingen al die inspanningen doen, maar er in Sint-Gillis-Waas kinderen van drie scholen voor én na schooltijd op één beperkte binnenlocatie samen worden gebracht.  Met één besmetting in één van de scholen bestaat de kans dat ineens alle scholen van de gemeente worden getroffen" legt Koen Daniëls uit (N-VA), "Het meest logische zowel in deze tijden van corona maar ook naar ouders toe, is de voor- en naschoolse opvang op de verschillende scholen te organiseren en dit begeleid door de opvangdienst. Er zijn dan geen onnodige verplaatsingen nodig én de kinderen van drie scholen worden niet door elkaar gemengd." (mb)