OOST-VLAANDEREN. In december 2019 telde de provincie Oost-Vlaanderen 40.519 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat is een werkloosheidsgraad van 5,5 procent en de laagste sinds het begin van de metingen in Arvastat in 2000. Ter vergelijking: het aantal niet-werkende werkzoekenden daalde met vier procent ten opzichte van december 2018. De daling van de werkloosheid in Oost-Vlaanderen is al vier en half jaar aan de gang. In de regio Sint-Niklaas-Dendermonde vertraagt de daling van de werkloosheid. Ten opzichte van december 2018 daalde de werkloosheid in onze regio met slechts 0.9 procent. Het aantal vacatures steeg met 1.8 procent.

"De algemene daling van de werkloosheidscijfers is grotendeels toe te schrijven aan de economische hoogconjunctuur en de hoge vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Die vergrijzing zal de komende jaren alleen maar toenemen.", zegt Freddy Van Malderen, Provinciaal Directeur VDAB Oost-Vlaanderen.

Het aantal ontvangen vacatures bij VDAB in Oost-Vlaanderen in 2019 blijft stijgen en dat met 10,6% tegenover 2018. In de laatste 12 maanden werden in Oost-Vlaanderen 65.565 NEC-vacatures rechtstreeks bij VDAB gemeld. Daarbij zijn de  de vacatures van werving- en selectiekantoren en uitzendopdrachten door uitzendkantoren niet meegeteld. (mb)