SINT-NIKLAAS. Okra Sint-Niklaas uit in een brief aan het stadsbestuur haar ongerustheid over de communicatie over de vaccinatiestrategie van 65-plussers in Sint-Niklaas. Zo vraagt de seniorenorganisatie duidelijkheid over de volgorde van vaccinatie: zal dat per leeftijdscategorie, alfabetisch, per straat of wijk of per koppel zijn? 

Ook over de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum ‘t Bauhuis heeft Okra vragen. Zo vraagt de  seniorenorganisatie zich af welke hulpmiddelen zullen ter beschikking worden gesteld voor wie zich verplaatst naar de centra en waar ouderen terecht kunnen voor informatie. Omdat niet elke 65-plussers toegang tot internet heeft, vraagt Okra aan de stad om de voorzitters van de seniorenverenigingen te informeren zodat zij hun leden kunnen informeren. 

In haar communicaties vraagt de stadsbestuur om mensen die niet zelf met de auto of met het openbaar vervoer kunnen komen, eerst naar een oplossing te zoeken in de eigen omgeving. Lukt dat niet, dan kan er contact worden opgenomen met het infopunt in ’t Bau-huis via het telefoonnummer 03 760 90 10. Wie vragen heeft kan terecht op diverse infolijnen zoals het infopunt in ‘t Bauhuis, het stadhuis via 03 778 30 00, de deelgemeentehuizen of het Welzijnshuis via 03 778 66 66.  (mb)