STEKENE. De gemeenteraad van Stekene heeft een aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De goedgekeurde wijzigingen gaan onder andere over de bouw van een nieuwe polyvalente zaal via een Publiek Private Samenwerking en de bouw van een nieuwe bibliotheek. 

Met de nieuwe culturele infrastructuur komt de gemeente tegemoet aan de wensen van heel wat verenigingen. Ook de nog niet verharde centrumparking wordt aangepakt met meer vergroening en een betere inrichting.  De polyvalente zaal en de nieuwe bibliotheek zullen in dezelfde fase gerealiseerd worden. Volgens schepen van Openbare werken Kris Van Duyse is het de bedoeling om deze nog voor eind 2024 te kunnen openen. (mb)