BEVEREN. Vandaag is op Vitaz Campus Beveren de nieuwe afdeling ‘De Waaier’ geopend. Dat is een afdeling psychogeriatrie die zich richt op ouderen vanaf 65 jaar die gediagnosticeerd zijn met dementie en moeilijk hanteerbaar gedrag. De afdeling is ondergebracht in een huiselijke en veilige omgeving. Zo is de afdeling niet vrij toegankelijk, is er camerabewaking en werd voorzien in een prikkelarme ruimte om indien nodig rust te kunnen bieden. Voor de veiligheid is de deur er vermomd als boekenkast. "Door de illusie van een boekenkast te creëren, gaan de deuren mee op in de omgeving en voorkomen we dat de patiënt de afdeling ongezien kan verlaten.", klinkt het. 

In ‘De Waaier’ werkt Vitaz met een persoonsgerichte benadering in nauwe samenwerking met familie en andere betrokken hulpverleners. Gedurende een opnameperiode van een viertal weken wordt geprobeerd met veelaandacht voor de persoon het gedrag te begrijpen. Er wordt daarbij gestreefd naar het vinden van handvaten om een terugkeer naar huis of de overgang naar een woonzorgcentrum mogelijk te maken.  

Door Covid werd de opening van de afdeling noodgedwongen verdaagd. De afdeling staat onder leiding van geriater dr. Marijke Bollaert en hoofdverpleegkundige Tom Vernimmen. (mb)