BEVEREN. Het gemeentebestuur van Beveren heeft een nieuw wijkcirculatieplan voor Beveren en Melsele goedgekeurd. Met dat plan wil het gemeentebestuur de verkeersstromen de komende jaren beter sturen. Wat dan weer moet zorgen voor veiliger verkeer en een aangenamere leefomgeving in de woonkernen.

Het nieuwe plan is opgemaakt na een bevraging van de bevolking. In die bevraging kwamen 17 maatregelen aan bod. Daarvan zijn er uiteindelijk 13 opgenomen in het  wijkcirculatieplan. De maatregelen variëren van een volledige knip van een straat, over een tractorsluis tot snelheidsremmende maatregelen. De verschillende verkeersmaatregelen van het wijkcirculatieplan worden gefaseerd ingevoerd. De timing van uitvoering hangt vooral af van het ritme van de heraanleg van de N70 en de beschikbare middelen. Zo zal er vrij snel een knip komen tussen Gaverlanddam en Kapelstraat/Meersenweg en een knip tussen Eglantierlaan en Jasmijnlaan dmv ontharding. Voor andere maatregelen is het wachten tot de lente en de zomer. Een overzicht is terug te vinden op mijnmening.beveren.be. (mb)