BURCHT. De militairen van het 11de Bataljon Genie schonken tijdens hun nieuwjaarsreceptie 8500 euro aan verschillende caritatieve instellingen. Elke peterinstelling kreeg 2000 euro en 500 euro ging naar de vzw. Roman. Dit jaar kwam er ook nog een schenking uit onverwachte hoek. Twee oudgedienden, Mr Caethoven E. en Mr Rottenbiller R., schonken nog eens 2500 euro, waardoor elke instelling 500 euro extra kreeg. 

Het geld voor de schenkingen werd ingezameld bij evenementen zoals de succesvolle opendeurdagen, en de wandeldag in september 2019. De volgende wandeldag vindt plaats op 13 september 2020.

Met de aankondiging van de korpscommandant Luitenant-kolonel stafbrevethouder Yves De Neve en onder goedkeurend oog van de vele aanwezigen, gaven een afgevaardigde van elke compagnie en de particuliere weldoeners een cheque uit aan de instelling waarvan zij het peterschap dragen. Dat zijn de v.z.w. De Kleine Dennen te Knokke Heist, v.z.w. Triangel uit Lovendegem, v.z.w. De Buidtelberg, en v.z.w. Tehuis Sint-Carolus uit Sint-Niklaas. Het 11 Bataljon Genie steunt ook nog de v.z.w. Luitenant-generaal Roman, een charitatieve organisatie intern Defensie.

Het 11de Bataljon Genie is actief als versterking bij de federale Politie, is te zien in de straten van de grote Belgische steden en staat in voor de beveiliging van de nucleaire sites. (mb)