BEVEREN/KRUIBEKE/SINT-NIKLAAS/TEMSE. De provincie Oost-Vlaanderen heeft 8 overeenkomsten af met zes landbouwers afgesloten voor het behoud en versterken van het landschap in het valleigebied van de Barbierbeek. 

De maatregel kadert binnen het project ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’ in de gemeenten Kruibeke, Beveren, Temse en Sint-Niklaas. Met dit project wil de Provincie de aanleg van bufferzones stimuleren langs de Barbierbeek en andere gerangschikte waterlopen, die hierop afwateren. Via pijlbuizen volgt de provincie de invloed van de maatregelen op. 

In totaal zet de provincie 41 000 euro subsidies in. Afhankelijk van locatie en beheerpakket krijgen de betrokken landbouwers een vergoeding van minimaal 1 340 euro per ha per jaar tot maximaal 2 489 euro per ha per jaar. De beheervergoedingen werden aangeboden aan aangelanden, eigenaars of gebruikers met een landbouwnummer van percelen langsheen de Barbierbeek en van percelen die grenzen aan de waterlopen die hierop afwateren. Het afsluiten van de overeenkomst gebeurde op vrijwillige basis. 

Geïnteresseerden kunnen voor 2021 geen overeenkomst meer afsluiten. Er kan wel een aanvraag ingediend worden voor een overeenkomst met startdatum in 2022. (mb, foto's: Provincie Oost-Vlaanderen)