SINT-GILLIS-WAAS. De renovatie van OC Parochiehuis in De Klinge zal eind dit jaar klaar zijn.  Die renovatiewerken startten nadat de gemeente Sint-Gillis-Waas het leegstaande pand in 2017 in erfpacht nam. Het gemeentebestuur heeft met de vrijwilligers van OC Parochiehuis vzw een overeenkomst afgesloten. Daarin stelt de gemeente het gebouw gratis ter beschikking van de vzw. De vzw zal op haar beurt het ontmoetingscentrum beheren en uitbaten. 

N-VA Sint-Gillis-Waas heeft echter vragen bij de overeenkomst. "In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeente voor 15 activiteiten en de VZW parochiale werken voor 2 activiteiten per jaar het parochiehuis gratis mogen gebruiken. De N-VA fractie vindt dit aantal aan de hoge kant omdat op die manier er dus één op de drie weekends een activiteit die gratis zou kunnen doorgaan waardoor de VZW inkomsten mist én verenigingen en particulieren van de Klinge minder kans hebben om het parochiehuis te gebruiken, zeker omdat volgens het schepencollege feestcomités en braderijcomité ook onder de diensten van de gemeente vallen.", zegt Koen Daniëls. "De verduidelijking dat de 15 activiteiten niet over weekends of dagen gaat, maar het dagdelen betreft (voormiddag, namiddag, avond),  dat het niet de bedoeling is om bij braderij, jaarmarkt of andere festiviteiten het parochiehuis vanuit de gemeente of ermee verbonden organisaties te gebruiken en dat gemeentelijk scholen niet worden begrepen onder gemeente, stelt ons enigszins gerust voor de beschikbaarheid van het parochiehuis." (mb)