SINT-NIKLAAS. De stad Sint-Niklaas onderzoekt hoe de stadsbeiaard gemoderniseerd kan worden. Dat blijkt uit het meerjarenplan 2020-2025. Bedoeling is dat de stadsbeiaard in de toekomst via een app bestuurd zal worden. Gemeenteraadslid Lore Baeten (CD&V) ziet hier een mogelijkheid om inwoners zelf een beiaardlied te laten aanvragen. Daarmee springt ze op de kar van partijgenoot Kristof Van Gansen die al een tijdje pleit voor een stadsapp. Op de komende gemeenteraad zal Baeten haar voorstel voorleggen aan schepen van cultuur Filip Baeyens. 

"De beiaardapp zou als proefproject een eerste stap kunnen zijn om van Sint-Niklaas een heuse smart city te maken die burgerparticipatie voorop stelt. Zo zou je een soort beiaard juke box-dag kunnen organiseren, waar inwoners hun favoriete nummers kunnen aanvragen via een stadsapp of misschien kunnen trouwers op hun speciale dag misschien wel een nummer kiezen wanneer ze het stadhuis verlaten, een idee van partijgenoot Julien Ghesquière. Alleszins mogelijkheden genoeg om de klokken eens goed te laten luiden op de grote markt.", aldus Lore Baeten. (mb)