BEVEREN.  32 Leerlingen van 4BSO Hout  van het GTI hebben vrijdag deelgenomen aan de Vlaamse houtproef, een wedstrijd van de Confederatie Bouw voor leerlingen hout of schrijnwerkerij in de tweede graad van het middelbaar onderwijs. Bij deze wedstrijd kregen de leerlingen 1 schooldag de tijd om een houten stoeltje te maken. Daarbij moesten de leerlingen werken met verschillende houtsoorten en  houtbewerkingstechnieken. Een vakjury van ervaren schrijnwerkers zal de werkstukken de komende dagen evalueren en eind mei wordt per studierichting een winnaar verkozen.

Met de wedstrijd wil de organisatie duidelijk maken dat praktijklessen ook in coronatijden zeer belangrijk zijn voor leerlingen in beroepsgerichte opleidingen. "Door de sanitaire crisis en het ingevoerde deeltijdse afstandsonderwijs worden scholen gedwongen om hun lessen aan te passen. Toch benadrukt de sectororganisatie dat deze wijzigingen niet ten koste mogen gaan van praktijkuren, te meer omdat de praktische vaardigheden van leerlingen al jaren de slechte kant uitgaan. Door nu nog eens te snoeien in praktijkvakken riskeren leerlingen met een onoverbrugbare leerachterstand opgezadeld te zitten. Met alle risico’s van dien voor hun kansen op de arbeidsmarkt.", klinkt het. 

Technisch adviseur Charles-Louis Van Neste: "Vorig jaar werd de houtproef volledig geannuleerd. Dit jaar kon de proef beperkt plaatsvinden,  binnen de geldende maatregelen. Omdat onze leerlingen maar deeltijds naar school komen, konden ze niet deelnemen op de vooropgestelde datum van deze Vlaamse houtproef, donderdag 22 april. Gelukkig kregen we de toestemming van de organisatie om een dag later deel te nemen." (mb)