LOKEREN. Voor de herinrichting van de N47 tussen de Dijkstraat en de Heilig Hartlaan in Lokeren loopt er een haalbaarheidsstudie. Die moet tegen september klaar zijn. 

De gewestweg is voor heel wat Lokeraars zeer belangrijk. De stad wil dan ook graag de mening van de inwoners kennen over de veiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming van de weg. Op basis van onder andere daarvan, verkeerstellingen en ongevallencijfers zal een visie en ontwerpplan worden uitgewerkt voor de kruispunten met de Martelarenlaan en de Heilig Hartlaan / Hovenierstraat. 

Inwoners van Lokeren zullen vanaf februari hun mening kwijt kunnen in een online enquête. Alle informatie over het project zal dan ook online te vinden zijn op denkmee.lokeren.be. (mb)