BEVEREN. De gemeente Beveren heeft met een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan de bestemming van het havenuitbreidingsgebied gewijzigd in woongebied. Daarmee wil de gemeente voor meer juridische zekerheid zorgen voor de gehuchten Ouden Doel en Prosperpolder. 

Actiegroep Doel 2020 vindt het een goede zaak dat er wordt ingezet op een (beperkte) versterking van de functie wonen, de toeristische rol van beide gehuchten en de aandacht voor het bouwkundige erfgoed. Tegelijk noemt Doel 2020 het plan weinig ambitieus omdat er in het plan geen aandacht is voor de gehuchten Rapenburg, Saftingen, Westlangeweg, De Putten in Oud Arenberg en uitgestrekte landbouwgebieden. "Door deze niet expliciet te vermelden geeft het gemeentebestuur de indruk dat het zich niet langer meer bekommerd voor het behoud van de rest van haar grondgebieden/of zich niet meer verzet tegen de aanleg van nog meer natuurcompensatie ten koste van landbouw en historische bewoning.", zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020.

De actiegroep vindt dat vreemd omdat de gemeente Beveren zich vanaf 2012 resoluut verzette tegen  de verdwijning van de gehuchten.  "Volgens het college is Ouden Doel het hoogst haalbare. Dat getuigt dan toch wel van erg weinig ambitie. Het gaat bovendien regelrecht in tegen wat Beveren jarenlang verkondigd heeft. En het speelt volledig in de kaart van het Antwerps Havenbestuur of al te voortvarende administraties die het poldergebied liefst ontvolkt zien ten voordele van nog méér kunstmatig aangelegde natuurgebieden.", vervolgt Creve. Doel 2020 dringt er samen met bewoners en landbouwers op aan dat het gemeentebestuur van Beveren zijn engagement uit 2012 herneemt en handhaaft en dat het blijft opkomen voor alle gehuchten, voor de landbouw en voor het karakter van de streek. (mb)