STEKENE. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft het licht op groen gezet voor de restauratie van de Heilig Kruiskerk in Stekene. Binnen het restauratieproject vallen de herstelling van het dak, de afvoer van het regenwater en het schrijnwerk. Binnenin de kerk wordt het interieur gerestaureerd. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een restauratiepremie van 533.506,95 euro. 

"Door te investeren in onroerend erfgoed zorg ik er niet enkel voor dat monumenten worden opgeknapt of historische landschappen er weer als vanouds uitzien. Investeren in onroerend erfgoed is ook investeren in het welzijn van burgers, in nieuwe economische impulsen, in toerisme en werkgelegenheid, in duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingskansen", zegt minister Diependaele. "Deze investering kadert geheel in het Kerkenbeleidsplan dat in de gemeenteraad van 22 augustus 2017 werd goedgekeurd. Reeds op dat ogenblik werd er een visie omtrent de kerkgebouwen ontwikkeld, waarin de ceremoniële functie wordt gerespecteerd, maar ook toekomstgericht gezocht wordt naar nieuwe functies die onze inwoners verbindt en gemeenschapsvormend zijn.", vult burgemeester Stany De Rechter aan. 

De Heilig Kruiskerk van Stekene is een monumentale, gotische kerk waarvan de grondvesten dateren uit de 12de eeuw. Op de zuidelijke buitengevel bevindt zich een originele zonnewijzer uit 1773. Sinds 1981 is de kerk beschermd als monument. Gelijktijdig werd de omgeving van de kerk  als dorpsgezicht beschermd. (mb)