BRUSSEL. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en BABM, de Belgo-Luxemburgse Vereniging van Merkartikelfabrikanten, zijn tevreden nu het verbod op kortingen en promoties wordt bijgestuurd. Dat verbod werd kort na het uitbreken van de coronacrisis ingeteld om hamsteren tegen te gaan. 

De bijsturing van het tijdelijke verbod zorgt ervoor dat lopende promoties en afspraken over promotieacties die voedingsbedrijven en retailers voor de inwerkingtreding van het verbod maakten, nu gewoon verder kunnen worden toegepast. Fevia en BABM hebben hierop van bij de invoering van het verbod aangedrongen. Het verbod gaf immers aanleiding tot heel wat verwarring en onzekerheid en dreigde de continuïteit van de bevoorrading van de winkels te belemmeren. "Het is het nu vooral belangrijk om de bevoorrading te blijven garanderen en tegelijk mogelijke onrust rond de prijzen van producten in de winkels weg te nemen, ook voor de komende periode.", klinkt het. (mb)