BEVEREN. Langs de westelijke kant van de Waaslandhaven komt een bufferzone tussen het havengebied en de polderdorpen. Een eerste initiatief om zo’n buffer aan te leggen, is het verplaatsen van de Drijdijk richting haven in de Beverse deelgemeente Verrebroek. Ook zal de dijk opgehoogd worden. Daarvoor is een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Volgens de plannen komt er dit stukje van de buffer en wandelpad, zitbanken en enkele bomenrijen. Op langere termijn, wanneer de nieuwe bomen voldoende gegroeid zijn, zullen de huidige populierenrijen langs de straat Drijdijk deels vervangen worden door lagere bomen.

Het initiatief kader binnen het project ‘Extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen’ of kortweg ECA. De voorbije twee jaar konden geïnteresseerden de plannen inkijken en  suggesties geven. Daaruit zijn de plannen voor de bufferzone gekomen. "We willen er in het kader van ECA een echt bufferlandschap van maken", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. " Het geïntegreerd onderzoek voor ECA is nu al ver gevorderd, maar het duurt nog even voor de spade in de grond kan voor het eerste onderdeel van ECA, de Westelijke Ontsluiting van de Waaslandhaven. Toch maken we, waar het kan, nu al werk van het bufferlandschap. Zo kunnen de nieuwe bomen alvast beginnen groeien en krijgt iedereen een voorsmaakje van de bufferdijken die we in de toekomst met ECA zullen realiseren."

"Als gemeente vinden we groen en recreatie in dit bufferlandschap erg belangrijk", zeggen Boudewijn Vlegels, schepen voor Linkeroever en ruimtelijke ordening en Filip Kegels, schepen van groen- en natuurontwikkeling, leefmilieu en toerisme van de gemeente Beveren. "Daarom wilden we garanties voor de aanplant van drie bomenrijen op de dijk, aan de havenzijde. Deels langs en deels op de bufferdijk komt een wandelpad met rustplaatsen. Zo vormt de buffer ook een meerwaarde voor de omwonenden in de ruime omgeving."

Het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag loopt nog tot en met 22 september. De plannen zijn te bekijken in het gemeentehuis van Beveren en via de website omgevingsloket.be. Reageren kan per brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gravenplein 8, 9120 Beveren of digitaal via het Omgevingsloket. (mb)