BEVEREN/DOEL.  Er komt een nieuwe mobipunt aan de Kallosluis in Beveren. Daar zullen pendelaars kunnen overstappen van DeWaterbus op een lijn- of pendelbus, of daar hun auto of fiets nemen. Actiegroep Doel 2020 betreurt dat er geen mobipunt komt in Doel, wat de groep al sinds 2018 herhaaldelijk heeft gevraagd. Door Doel en het poldergebied niet te betrekken, blijven volgens Doel 2020 de werknemers van de kerncentrale Doel en bedrijven in het noorden van de Waaslandhaven in de kou staan. 

"Over een doortrekken van de Waterbus naar Doel wordt al sedert 2018 herhaaldelijk gesproken. Er werden in opdracht van minister Weyts ook de nodige studies uitgevoerd. Maar daar werd verder niets meer over vernomen. Het is duidelijk dat het doortrekken van de Waterbus naar Doel voor de mobiliteit in de regio een belangrijke sluitsteen vormt.", zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. "Destijds werd het idee van de Waterbus naar Doel afgeserveerd omwille van zogenaamde veiligheidsredenen. Intussen is duidelijk dat dit argument niets meer was dan een drogreden om de sympathisanten van het Scheldedorp dwars te zitten. Over het voortbestaan van Doel wordt niet meer gediscussieerd. Over een verbinding met de Waterbus is iedereen het eens dat het voor veel bewoners en werknemers in de (rand) van de polderdorpen een oplossing vormt. Doel 2020 vraagt dan ook om op te houden met allerhande vertragingsmanoeuvres en doet waar iedereen baat bij heeft: doortrekken van de Waterbus naar Doel." (mb, foto: deWaterbus)