VERREBROEK. Actiecomité Doel 2020 betreurt de beslissing om meer dan 500 bomen te kappen op de historische Drijdijk in Verrebroek. Het gaat volgens de actiegroep om een van de meest bekende landschapszichten van Verrebroek en vormt de dijk enerzijds een natuurlijke buffer met het havengebied. Anderzijds is de Drijkdijk een toeristische topper voor wandelaars en fietsers. Volgens de gemeente komt er een nieuwe landschapsbuffer die zowel Verrebroek als Kieldrecht zal beschermen tegen licht- en geluidspollutie veroorzaakt door de Waaslandhaven. Ook zullen de bestaande bomen gefaseerd vervangen door nieuwe bomen.

Samen met de beslissing rond de Extra-containercapaciteit Haven van Antwerpen op 31 januari  werd ook een definitieve beslissing genomen over de buffering van de polderdorpen. Dat is uiteraard een goede zaak. De aanleg van een kilometerslange buffer was een van de voorwaarden die Doel 2020 stelde bij de totstandkoming van het voorlopig akkoord met Minister Weyts in 2018. Dat er nu een compensatie zou moeten komen voor die buffering onder de vorm van een kap van bomen vindt het actiecomité onaanvaardbaar. 

De plannen tot kap zijn intussen al verschillende jaren oud. "Volgens Natuur & Bos zouden de bomen een schuilplaats zijn voor roofvogels die de weidevogels kunnen opeten. Vanuit die (tunnel)visie zijn méér bomen schadelijk voor het soort van specifieke habitats die men wil creëren: vooral slik en schor en natte zgn. robuuste natuur waarin vooral strandvogels renderen. En daarom wil men zoveel als mogelijk bomen weg. De buizerds die blijkbaar het grootste probleem vormen zitten niet zozeer in de bomen maar vooral op de lantaarn- en elektriciteitspalen.", aldus Creve. 

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat het gemeentebestuur van Beveren zich door in te stemmen met de kap heeft laten rollen. Tot nu weigerde het gemeentebestuur van Beveren telkens een kapvergunning voor de Drijdijk. Het college wilde niet dat aan dit belangrijk dorpsgezicht geraakt werd. Als argument drukte het gemeentebestuur daarbij herhaaldelijk op de grote historisch-landschappelijke waarde van Drijdijk. De gemeente gaat nu wel akkoord, als de kap gelijke tred houdt met de aanleg van de buffer. Dat lijkt voor Doel 2020 weinig meer dan een doekje voor het bloeden.  "Als komende winter de enkele bomenrij langs de oostzijde van de dijk wordt gekapt is het gedaan met het zogenaamd typische kathedraaleffect en wordt de Drijdijk landschappelijk gezien een miskleun. De vervanging op termijn van de drie bomerijen door knotwilgen maakt de vernieling van dit uniek erfgoedlandschap totaal. Dat is ten aanzien van de al zwaar getroffen polderdorpen respectloos en totaal onaanvaardbaar.", weet Creve. (mb)