DOEL. Actiegroep Doel 2020 reageert tevreden op de beslissing om de kaaimuur van de oude haven in Doel over een afstand van 110 meter te renoveren. De kaaimuur dateert van begin de twintigste eeuw en is op een aantal plaatsen in zeer slechte staat. 

De actiegroep kaartte de problemen met de kaaimuur reeds begin 2019 aan maar het dossier kwam pas in september van dit jaar in een stroomversnelling na een onderhoud met minister Lydia Peeters. In oktober vonden er reeds stabiliseringswerken plaats. "Daarvoor werd de kaai een stuk ontmanteld en afgegraven om druk op de kaaimuur weg te nemen. En er werden tevens een aantal bijkomende damplanken geslagen om instorting te vermijden.", zegt woordvoerder Jan Creve. "Daarna werd het  stil en nam de ongerustheid toe want er kunnen geen boten meer in of uit het water."

Vorige week kreeg Doel 2020 vanuit het kabinet van minister Lydia Peeters (Open Vld) het verlossende bericht dat de werken snel zullen worden. "Concreet zal de aannemer zo’n 2,5 meter achter de bestaande slipway over een lengte van 110 meter een met ankers verstevigde stalen damwand en betonnen kesp plaatsen. Tijdens de werken zal hij de oude kaaimuur stabiliseren met een breuksteenbestorting. Als de nieuwe damwand klaar is, breekt hij de oude kaaimuur af en verwijdert hij de steenbestorting. Het kaaiplateau werkt hij af met een antisliplaag.", zegt Carolien Peelaerts, communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg. De werken starten in maart 2021. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze in september 2021 klaar zijn. De renovatie is geraamd op 1,8 miljoen euro. "Zowel bij WSV De Noord als bij Doel 2020 wordt bijzonder tevreden gereageerd op de beslissing. Het is een van de eerste daden van de Vlaamse Regering waarmee impliciet erkend wordt dat Doel blijft. Voor altijd.", besluit Creve. (mb)

Om de druk op de kaaimuur weg te nemen, werd er grond afgegraven. (foto: Doel 2020)