DOEL/BEVEREN. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de werking van de Werkgroep Doel die moet nadenken over de toekomst van Doel voor zes maand opgeschort. Dat is volgens actiegroep Doel 2020 een straf voor de rechtsgang naar de Raad van State van de Wase boeren, de Polder Land van Waas, de kerkfabriek van Doel en de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. Voor Doel 2020 toont minister Peeters hiermee dat ze niet begrijpt wat er speelt in de streek. 

"De Wase groepen trokken naar de Raad van State omdat de Vlaamse Regering het akkoord van juni 2018 niet naleeft.", zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. In dat akkoord werd tussen toenmalig bevoegd minister Ben Weyts en Doel 2020 afgesproken om Doel te vrijwaren en rond tafel te gaan zitten. "In plaats van het signaal van de kanaries in de koolmijn ernstig te nemen reageert ze met strafmaatregelen.", aldus Creve. 

gemaakte afspraken

Wat gebeurde dan niet of is in tegenspraak met de gemaakte afspraken? "In de definitieve havenuitbreidingsplannen wordt Prosperpolder-Zuid natuurcompensatiegebied, de buffers ter hoogte van Kieldrecht en Verrebroek worden amper verhoogd en het voorkooprecht werd recent toch weer uitgeoefend buiten het eigenlijk projectgebied. Het bouwkundig erfgoed staat verder weg te zakken en aan het wind- en regendicht maken van panden in Doel werd tot hier toe amper iets gedaan. Bovendien worden er zo goed als geen panden vrijgegeven aan geïnteresseerden.", luidt het. 

Doel 2020 klaagt ook aan dat van de kant van Alfaport-Voka en het Havenbedrijf om de haverklap berichten worden uitgestuurd dat wonen in Doel voor hen niet kan. "Terwijl dit mee de essentie uitmaakt van de overeenkomst. Wij zijn begripvolle en geduldige mensen maar alles heeft zijn grenzen. Ook voor ons.", vertelt Creve. Volgens de actiegroep verandert het opschorten van de studie verandert niets aan de situatie op het terrein. "Ze geeft vooral te kennen dat de Vlaamse Regering een onbetrouwbare partner is.", klinkt het. 

onafhankelijk studiebureau

In december 2019 werd het team OMGEVING, RE-ST, Arcadis en UA aangesteld om in volle onafhankelijkheid een toekomstplan voor Doel te onderzoeken aangezien.  "Intussen is duidelijk dat de onafhankelijke werking van het studiebureau en het resultaat dat er uitkomt bepaalde actoren niet zint. De voorstelling van de eerste resultaten aan de plaatselijke actiecomités werd al eerder geannuleerd omdat op de vergadering van de ‘politieke taskforce’ een aantal vragen rezen.", zegt Jan Creve. "Ronduit treurig is dat de minister niet in staat is te begrijpen wat er speelt in de streek. De erkenning en het voornemen om 20 jaar mismanagement recht te trekken, gaven even hoop. Dat terugschroeven raakt niet alleen de mensen in en om Doel. Het raakt de ganse regio en iedereen die begaan is met een samenleving waar mens en gemeenschap centraal staan." (mb)