BEVEREN/SINT-GILLIS-WAAS. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal er geen busverbinding meer zijn tussen het GTI in Beveren en Sint-Gillis-Waas, Meerdonk, De Klinge en Nieuw-Namen. Er is heel wat commotie ontstaan rond het stopzetten van de busverbinding. 

N-VA Sint-Gillis-Waas zegt de beslissing te betreuren zonder dat er een alternatief is voorzien. "Kinderen die al jaren van de bus gebruik maken of op basis daarvan een schoolkeuze maakten, staan plots voor voldongen feiten en de ouders voelen zich aan hun lot overgelaten", zeggen N-VA fractievoorzitter Koen Daniëls en gemeenteraadsleden Nico De Wert, Dirk Van Raemdonck en Walter Scheerders. "Het alternatief is ofwel met de fiets een dikke 12 kilometer, ofwel met de lijnbus richting Sint-Niklaas met overstap in Sint-Gillis-Waas. Dat verlengt het traject vanuit Meerdonk met meer dan 20 twintig minuten."

De gemeente Beveren laat weten dat het over een weloverwogen beslissing gaat. De gemeentebus is afgeschreven en kan niet meer ingezet worden. Door de hoge kosten is het niet realistisch om een nieuw voertuig aan te kopen. Ook de kosten voor het traject zelf lopen op tot 41 286 per schooljaar, waarbij de ouderbijdrage van 10 450 euro onvoldoende is om de kost te dekken. Daarmee blijft de gemeente achter met een kost van  30 386 euro. "Dit is bezwaarlijk een voorbeeld van duurzaamheid te noemen, zeker als de betrokken kinderen ook van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kunnen maken.", klinkt het.  Ook de capaciteitsproblemen op de Beverse scholen speelt een rol in de beslissing. Daarbij redeneert het Beverse gemeentebestuur dat leerlingen van buiten de eigen gemeente ophalen capaciteitsdruk creëert.

Beveren heeft wel nog een kleiner busje dat op aardgas rijdt. Dat wordt ingezet voor het ophalen van de jongste kinderen van de deelgemeenten Verrebroek, Kieldrecht, Prosperpolder en Doel. Het gemeentebestuur zegt gesprekken met De Lijn te voeren om te zien of een betere busverbinding tot de mogelijkheden behoort. (mb)