SINT-NIKLAAS. Sint-Niklaas telt momenteel iets meer dan 1300 opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar op 71 locaties. Naast private initiatieven organiseert de stad opvang via 18 onthaalouders en vier kinderdagverblijven voor groepsopvang. 

Toch blijft de nood aan kinderopvangplaatsen hoog. Om daar een oplossing voor de vinden, stelt de stad aan het  Helsinkiplein 1 in de Clementwijk een ruimte ter beschikking aan samenwerkende onthaalouders, met plaats voor een 14-tal baby’s en peuters. De stad is hiervoor nog op zoek naar twee onthaalouders. De stad voorziet ondersteuning met onder meer een investerings- en afvalpremie, een brandstofpremie en een budget voor speelgoed. (mb)