SINT-NIKLAAS. Deze week is de Week van het Bos. Dat is voor Broederschool Driegaaien uit Sint-Niklaas het ideale moment om een nieuw bos van bijna 3000 bomen aan te planten. Het wordt een gemengd loofbos van 1,5 hectare met inheemse bosranden aan het kruispunt van de kruispunt van de Haneweestraat met de Pater Christophestraat. 

In het bos komen o.a. zomer- en wintereik, zomer- en winterlinde, beuk, haagbeuk, es en iep. In de bosrand komen o.a. kardinaalsmuts, hazelaar, meidoorn en sleedoorn. "We opteren voor een gemengd loofbos, met een brede bosrand. Die keuze, samen met het planten van inheemse soorten en autochtoon plantgoed zorgt er o.a. voor dat bijen, vlinders, en andere dieren meer voedsel vinden en er een grotere biodiversiteit kan ontstaan.", zegt MOS-leerkracht Tom Aubroeck. "Ik ben heel trots op alweer een fantastisch project van het MOS-team, en vooral erg blij met de groene samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders.", vult directeur Veerle Vereecken aan.

De school plant het bos als compensatie voor de verloren moestuintjes na de bouw van vijf nieuwe klaslokalen. De school werkt al langer aan vergroening. Zo werd er al een natuurspeeltuin van 1000 m² aangelegd en haalde school al drie keer het MOS-logo.  

Op vrijdag 18 oktober trekken ze met 170 kinderen, van de 3e kleuterklas tot het 6e leerjaar naar de rand van Sint-Niklaas om het bos te gaan planten. Ze zullen daarbij hulp krijgen van ouders en grootouders. (mb)