BEVEREN.  De groendienst van de gemeente Beveren viel in de prijzen in de westrijd ‘Groene Lente’ van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Dit jaar waren er drie wedstrijdonderdelen:  groene gemeente, bijenvriendelijke gemeente en gemeente in bloei. Maar liefst 70 gemeenten dienden één of meerdere projecten in.

De gemeente Beveren viel meermaals in de prijzen. Bij het wedstrijdonderdeel ‘Groene Gemeente’ werd de bijentuin in Cortewalle derde laureaat. Voor zowel de bijentuin als voor de andere bijenvriendelijke ingrepen zoals de insectenhotels, kreeg Beveren met drie bijensymbolen de hoogste onderscheiding in het wedstrijdonderdeel ‘bijenvriendelijke gemeente’. Ook in het wedstrijdthema ‘Gemeente in bloei’ haalde Beveren net zoals de voorbije jaren de maximumscore van drie bloemensymbolen.  (mb, foto’s: Gemeente Beveren)