BEVEREN. De gemeente Beveren is bezig met de opmaak van een RUP voor Ouden Doel. Dat laat gemeenteraadslid Laura Staut weten. Het doel van dit RUP is de erfgoedwaarden die nog in het dijkgehucht aanwezig zijn te bewaren en herstellen. Volgens Staut is het authentieke karakter van Ouden Doel en de unieke ligging waardevol genoeg om te genoeg en kan het gehucht een belangrijke stapsteen worden voor bezoekers van het Grenspark Groot-Saeftinghe. 

Om de erfgoedwaarden en de oorspronkelijke nederzettingsstructuur te herstellen moet het mogelijk worden om de woningen en gebouwen die vanwege hun langdurige leegstand werden afgebroken opnieuw te bouwen. Bovendien zorgt het RUP ervoor dat de onzekerheid van de huidige bestemming ‘havenuitbreidingsgebied’ verdwijnt. En dat is volgens Staut een belangrijk signaal voor de poldergemeenschap. "Het toont aan dat de gemeente echt vooruit wil met deze regio. Het is dan ook erg belangrijk dat dit RUP snel definitief wordt vastgesteld.", aldus Laura Staut. (mb)