BEVEREN.  De gemeente Beveren heeft het ‘Mijn Burgerprofiel’ geïntegreerd in haar website. Dat is een plaats waar burgers hun zaken met de lokale, Vlaamse en federale overheid veilig en digitaal kunnen regelen. De portaalsite bundelt alle officiële gegevens en overheidsadministratie in één persoonlijk overzicht. Inloggen op ‘Mijn Burgerprofiel’ kan met de elektronische identiteitskaart, Itsme of een andere authenticatieapp. 

Voor de gemeente Beveren is het een nieuwe stap in de digitale dienstverlening. Door de integratie verschijnen bijvoorbeeld een covidvaccinatie, een wijziging in een dossier dat loopt bij de Vlaamse of federale overheid op de gemeentelijke website. Wie inlogt op een website van de Vlaamse of federale overheid ziet ook z’n gemeentelijke meldingen. Beveren behoudt voorlopig de eigen Beveren-app.  (mb)