BEVEREN/LOKEREN. In totaal krijgen 82 gemeenten steun van een team experten om hun handelskern nieuw leven in te blazen. De gemeenten zijn geselecteerd na oproepen van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. In onze regio gaat het om de gemeenten Beveren en Lokeren.  De gemeenten zullen advies krijgen over het versterken van de handelskern op het vlak van ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, events, stedelijke logistiek en sociale media. De Vlaamse overheid voorziet 1,5 miljoen euro in de relancemiddelen. 

"Leegstand in het centrum van een gemeente of stad zorgt voor verloedering en zorgt zelf ook voor extra leegstand. De aantrekkingskracht van een kerngebied neemt af. Daarom moeten we de handelskernen van onze gemeenten herdenken. Hoe ga je om met de vrijgekomen ruimte? Met de profploeg willen we lokale besturen ondersteunen in die aanpak. Een wisselwinkel, extra parkeergelegenheid of extra groen kan net die troef zijn om een leegstaand pand nieuw leven in te blazen en zo de kern te versterken. Naast de 32 gemeenten die eerder al intekenden, nemen nog eens 50 gemeenten het voortouw en zullen met de profploeg aan de slag gaan.", zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.  (mb)