SINT-NIKLAAS/LOKEREN. AZ Nikolaas en AZ Lokeren gaan hun capaciteit voor behandeling van COVID-19 patiënten versneld uitbreiden. Dat is nodig omdat het aantal besmettingen snel stijgt  en de situatie in omliggende ziekenhuizen nijpend wordt, waardoor spreiding van overcapaciteit tussen de ziekenhuizen moeilijker en moeilijker wordt.

Concreet wordt een vierde en volgende week een vijfde cohort COVID-19 afdeling opgestart. Ook wordt de reguliere zorg, zeg maar de planbare activiteit, afgebouwd. Daar zal het ziekenhuis de patiënten zelf informeren dat hun afspraak of ingreep wordt uitgesteld. 

De bestaande richtlijnen op vlak van bezoek en begeleiding van patiënten zullen terug strikter gehandhaafd worden. "Enkel chirurgische mondmakers zijn toegelaten in het ziekenhuis, stoffen mondmaskers zijn niet meer toegelaten. Iedereen die in het ziekenhuis moet zijn krijgt bij het betreden van het ziekenhuis een chirurgisch mondmasker.", klinkt het streng. "Kom steeds alleen naar het ziekenhuis. Bewaar steeds de nodige afstand (1,5m). Ontsmet regelmatig uw handen met handalcohol. Voelt u zich ziek of vertoont u symptomen die mogelijk op COVID-19 wijzen? Blijft dan thuis en neem zo snel mogelijk telefonisch contact op met de arts of de dienst waarmee u een afspraak heeft."

Ook de bezoekregeling wordt aangepast vanaf maandag 26 oktober 2020. Zo wordt bezoek pas toegelaten vanaf de derde dag van opname. En dat mag ook slechts 1 bezoeker per patiënt zijn. Op de kraam- en de kinderafdeling geldt een specifieke bezoekregeling. Die regels zijn te vinden op aznikolaas.be en azlokeren.be. 

De ziekenhuisdirecties wijzen ook op de moeilijk situaties voor de zorgverstrekkers: "Wij hebben dankzij de inzet van onze medewerkers en artsen de eerste golf getrotseerd. In de daaropvolgende periode hebben wij een noodzakelijke inhaalbeweging gekend op het vlak van uitgestelde zorg, waardoor de recuperatiemogelijkheid voor onze medewerkers beperkt is geweest. Het feit dat we nu snel en drastisch moeten opschalen is dan ook een zware boodschap voor hen. Als ziekenhuis en zorgverstrekkers nemen wij opnieuw onze maatschappelijke rol op om ook in de huidige moeilijke omstandigheden voluit te gaan voor de zorg voor onze patiënten." (mb)